โลโก้เว็บไซต์ โครงการ 5 ทศวรรษสถาปัตย์อาสา “อาสาปันรักจากจิตอาสาสล่าไม้เทคโนตีนดอย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ 5 ทศวรรษสถาปัตย์อาสา “อาสาปันรักจากจิตอาสาสล่าไม้เทคโนตีนดอย”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ 5 ทศวรรษ สถาปัตย์อาสา “อาสาปันรักจากจิตอาสาสล่าไม้เทคโนตีนดอย” ณ โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน มอบชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับการเรียนการสอน 30 ชุด, ตู้ชั้นเก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 3 ชุด ผ้าห่ม 100 ผืน และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ โดยอาจารย์พิพัฒน์ ปัญญา อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  นำคณาจารย์และนักศึษา เป็นตัวแทนส่งมอบในครั้งนี้ สำหรับโครงการ 5 ทศวรรษสถาปัตย์อาสา เริ่มต้นในปี 2560 ได้สร้างอาคารเรียนในให้กับโรงเรียนบ้านแม่อุมพายจำนวน 1 หลัง และในปี 2563 ได้มอบชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับการเรียนการสอน และตู้ชั้นเก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบและจัดทำโดยนักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมเองทั้งสิ้น ถือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม เป็นการฝึกปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และให้นักศึกษาได้มีจิตอาสามอบโอกาสแก่ผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาสต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา