โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ประจำไตรมาส 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ประจำไตรมาส 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มกราคม 2564 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ประจำไตรมาส 1

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/01/20210111142239_54961.pdf
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา