โลโก้เว็บไซต์ เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิต'สุดเจ๋งฝีมือคนไทย กำจัดฝุ่นพิษ ลดจำนวนขยะแผ่นกรอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิต'สุดเจ๋งฝีมือคนไทย กำจัดฝุ่นพิษ ลดจำนวนขยะแผ่นกรอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มกราคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา