โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 ณ หมู่ 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 ณ หมู่ 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 497 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) ณ ศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) หมู่ 4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 โดยมี ดร.จุราพรรณ พิมูลชาติ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นคณะดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ นายนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และทีมงานร่วมเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ

 

ศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณบ้านดอนเปามีผลิตภัณฑ์ร่มโบราณหลากหลายขนาด ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่สวยงามของจ้องแดงเป็นที่ดึงดูดต่อลูกค้าอยู่แล้ว แต่มีปัญหาคือยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและตราสัญญาลักษณ์สินค้า ไม่มีการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ และยังใช้ระบบการจัดการบัญชีและการบริหารกลุ่มวิสาหกิจโดยใช้การจดบันทึกด้วยมือ

 

ในการนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้นำองค์ความรู้ต่างๆมาช่วยส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมเพิ่มช่องทางและขยายการตลาดในรูปแบบออนไลน์ พร้อมกับธนาคารออมสินภาค 8 ได้เข้ามาช่วยเหลืออบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและให้ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน เพื่อสามารถเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองและให้ลูกหลานสืบสานต่อไป

 

ภาพ/ข่าว วรรธพงศ์ เทียนนิมิตร

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา