โลโก้เว็บไซต์ News Clipping-10-2-64_มทร.ล้านนา น่าน เปิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย มั่นใจกว่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

News Clipping-10-2-64_มทร.ล้านนา น่าน เปิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย มั่นใจกว่า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่านและสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จัด “ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์” ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา