โลโก้เว็บไซต์ ผลงานวิชาการ ตอน พริกกะเหรี่ยง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลงานวิชาการ ตอน พริกกะเหรี่ยง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผลงานวิชาการ เรื่อง "ความผูกพันของคนกับพริก ตอน พริกกะเหรี่ยง "คีรีราษฎร์" ผลเล็ก รสร้อนแรง" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2564 หน้า 118 - 122 (อ่านเพิ่มเติม)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา