โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่แสดงความจงรักภักดี ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่แสดงความจงรักภักดี ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 265 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานประกอบพิธี  “วันฉัตรมงคล”ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ พุ่มเงิน-พุมทอง ถวายความเคารพ  กล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี และนำข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณจะสนองพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี  ให้ชุมชนและประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นไปตาม แนวทางแห่งพระบรมราชปณิธานตลอดไป       และในวันเดียวกันนี้ มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ก็ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เข้าร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคลในสถานที่สำคัญในแต่ล่ะจังหวัดโดยพร้อมเพียงกัน  วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๘ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้เสร็จนิวัติประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯ จักพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ เหล่าพสกนิกรชาวไทย  ได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา