โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการจัดทำต้นแบบงานออกแบบ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการจัดทำต้นแบบงานออกแบบ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา