โลโก้เว็บไซต์ นศ.ศิลปกรรมจัดงาน

นศ.ศิลปกรรมจัดงาน "ระบาย PROJECT#5" โชว์ผลงานการออกแบบที่ตอบสนองโจทย์ความต้องการสังคมและชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น. ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงงานศึกษารายบุคคลของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรศิลปกรรมศาสบัณฑิต วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์และมัลติมีเดีย สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภายใต้แนวคิดการจัดงาน "ระบาย PROJECT#5" ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๓ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดแสดงงานร่วมกันและแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์ในการจัดแสดงงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบด้านสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและผลิตภาพยนต์โฆษณา การออกเว็บไซต์  และการออกแบบสื่อแอนนิเมชั่นให้กับองค์การภาครัฐ องค์กรธุรกิจตลอดจนวิสาหกิจชุมชนต่างในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น ๗๑ ผลงาน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ในระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๓ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว (สามารถชมภาพกิจกรรมเพ่ิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/prd.rmutl/media_set?set=a.1047843061963139.1073741966.100002123641749&type=3&pnref=story)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา