โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน แก่นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน แก่นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา