โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา