โลโก้เว็บไซต์ ความผูกพันของคนกับพริก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความผูกพันของคนกับพริก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มีนาคม 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผลงานวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี เรื่อง ความผูกพันของคนกับพริก "การปลูกพริกกะเหรี่ยงพันธุ์คีรีราษฎร์ แบบปลอดภัย (ตอน 1) พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564 หน้า 149 - 153 อ่านเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา