โลโก้เว็บไซต์ จากอุจฉุปัพพตา สู่ธาราระมิงค์นที | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จากอุจฉุปัพพตา สู่ธาราระมิงค์นที

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มีนาคม 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กับประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี ในโครงการสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้ศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ ในกิจกรรมประเพณีไหว้พระธาตุที่เกิดขึ้นจริง “จากอุจฉุปัพพตา สู่ธาราระมิงค์นที”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นำผู้ร่วมกิจกรรมไหว้พระธาตุ ณ วัดต่างๆ ดังนี้ สักการะพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะแม วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, สักการะพระธาตุวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  ตัวแทนพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง,สักการะพระพุทธสิหิงส์ ชุธาตุสำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรง และสักการะพระธาตุวัดเกตุการาม ตัวแทนพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจอ โดยมี  ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน  ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว   นักวิชาการศึกษา นำสักกาะและบรรยายประวัติความเป็นมาของแต่ละวัด

ภาพถ่าย น.ส.อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา