โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.โป่งน้ำร้อน, ต.ป่าป้อง, ต.บ้านกร่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.โป่งน้ำร้อน, ต.ป่าป้อง, ต.บ้านกร่าง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 เมษายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2476 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 

 • พื้นที่จ้างงาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่จ้างงาน ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา และ ประเภท ประชาชน จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านกร่าง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ประเภท นักศึกษา จำนวน 4 อัตรา

 

รายละเอียดดังนี้

 

1. พื้นที่จ้างงาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


คือ

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
   

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2564 

เริ่มงานวันที่ : 5 เมษายน 2564

ผู้สนใจสามารถติดต่อ : นางเจตชรินทร์  จิรสันติธรร หมายเลขโทรศัพท์ 096-6899116 หรือ Email: jetcharin@hotmail.com

 

2. พื้นที่จ้างงาน ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 


ได้แก่

 • เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวัง COVID ประเภท ประชาชน จำนวน 1 อัตรา
   

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2564 

เริ่มงานวันที่ : 5 เมษายน 2564

ผู้สนใจสามารถติดต่อ : นายวิสุทธ์ บัวเจริญ หรือ Email: ootnajra@hotmail.com

 

3. พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านกร่าง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ได้แก่

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประเภท นักศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
   

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2564 

เริ่มงานวันที่ : 5 เมษายน 2564

ผู้สนใจสามารถติดต่อ : ดร.ยรรยง เฉลิมแสน หรือ Email: ychalermsan@hotmail.com

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา