โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สืบสานประเพณี จัดสงน้ำพระพุทธสิหิงค์และสักการะพระศรีศากยมุนี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา สืบสานประเพณี จัดสงน้ำพระพุทธสิหิงค์และสักการะพระศรีศากยมุนี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 เมษายน 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  อนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จัดพิธี “สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และสักการะพระศรีศากยมุนี” เนื่องในประเพณีสงการนต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมอย่างมากมายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา