โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก เตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ตาก เตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 เมษายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1027 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (20 เม.ย. 64) นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อแบ่งเบาเตียงในโรงพยาบาล รองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย โดยจะใช้อาคารอเนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 120-180 เตียง เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง รวมถึงดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลซึ่งดูแลผู้ป่วยในภาวะเฉียบพลันหรือวิกฤตจนดีขึ้นแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากเพื่อพิจารณา และดำเนินการทำประชาคมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา