โลโก้เว็บไซต์ ความผูกพันของคนกับพริก ตอนที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความผูกพันของคนกับพริก ตอนที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผลงานวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี เรื่อง ความผูกพันของคนกับพริก "การปลูกพริกกะเหรี่ยงพันธุ์คีรีราษฎร์ แบบปลอดภัย (ตอน 2) พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2564 หน้า 127 - 130 อ่านเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา