โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 เมษายน 2564 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/04/20210421151753_24573.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา