โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVOD-19) จัดปฏิบัติการตรวจหาเชื้อเชิงรุก รถชีวนิรภัยพระราชทาน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่บริการตรวจคัดกรอง ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา