โลโก้เว็บไซต์ News Clipping-อธิการบดีนำบุคลกร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

News Clipping-อธิการบดีนำบุคลกร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 เมษายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2988 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon