โลโก้เว็บไซต์ ปิยธิดา  จันทร์ศรี ส่งผลงาน Old familiarity to work in a new place คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบสถานที่ทำงานภายในบ้าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปิยธิดา  จันทร์ศรี ส่งผลงาน Old familiarity to work in a new place คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบสถานที่ทำงานภายในบ้าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 เมษายน 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 554 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นางสาวปิยธิดา  จันทร์ศรี นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสถานที่ทำงานภายในบ้าน Weera Phanich Design Award 2021 ภายใต้ Concept Work from Home “สร้างที่ทำงานภายในบ้าน ให้น่าอยู่” รุ่นนักเรียนนักศึกษา รับรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

นางสาวปิยธิดา  จันทร์ศรี (น้องปิ่น) เจ้าของผลงาน Old familiarity to work in a new place ความคุ้นเคยเดิมในการทำงานที่แห่งใหม่ มาจากแนวคิดที่ว่า “พอถึงเวลาที่เราจะต้อง Work From Home เราอยากจะทำพื้นที่ทำงานให้มีเป็น Office อยู่ มีพื้นที่ของโต๊ะทำงานส่วนตัวของเราเอง และมุมที่เราได้เห็นข้างนอกบ้าง ไม่ให้เรารู้สึกอึดอัด มีพื้นที่โต๊ะใหญ่สำหรับทำงานมือ D.I.Y ได้สะดวก และยังใช้เป็นที่นั่งประชุมเล็กๆ ได้อีกด้วย แล้วนอกจากนี้ก็มีพื้นที่ ที่เราอยากจะให้เป็นที่สำหรับการพักผ่อนสมองระหว่างทำงาน คือให้ดูเป็นพื้นที่นั่นเล่นตามสบายนั่งดื่มกาแฟ อ่านหนังสือเล่น มองดูธรรมชาติผ่านช่องหน้าต่างบานใหญ่อย่างเต็มที่ ซึ่งเราจะกั้นพื้นที่ด้วยชั้นวางบ้างเล็กน้อย แต่ก็มีความเชื่อมพื้นที่กันอยู่เพื่อให้มีความรู้สึกผ่อนคลายที่แตกต่างกัน ในเรื่องของการตกแต่งก็อยากให้มีความรู้สึกความอบอุ่นของไม้ดูสบายตาสบายใจ และมีโทนสีอ่อน มีสีเหลืองแทรกช่วยเรื่องความรู้สึกร่าเริง ความจำได้ด้วย และตกแต่งต้นไม้สีเขียวบ้าง ช่วยลดความเครียดได้ดี”

สำหรับการประกวดสถานที่ทำงานภายในบ้าน จัดโดย บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ SCG Home Solution ซึ่งเป็นการประกวดออกแบบห้องทำงานภายในบ้าน เพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบ Work from home ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งผลงาน Old familiarity to work in a new place ความคุ้นเคยเดิมในการทำงานที่แห่งใหม่ ของนางสาวปิยธิดา  จันทร์ศรี ตอบโจทย์การออกแบบสถานที่ทำงานภายในบ้านได้อย่างลงตัว   ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา