โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารและระบบบำบัดน้ำเสียแบบบูรณาการ สำหรับมาตรฐาน GMP พร้อมศูนย์แสดงนวัตกรรม ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1  รายการ  โดยวิธีคัดเลือก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารและระบบบำบัดน้ำเสียแบบบูรณาการ สำหรับมาตรฐาน GMP พร้อมศูนย์แสดงนวัตกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา