โลโก้เว็บไซต์ ขอแจ้งตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแจ้งตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 368 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยทางกองพัฒนาอาคารสถานที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี โดยได้ประสานงานการดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 2 ทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ทั้ง 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่เจ็ดลิน เจ็ดยอด และดอยสะเก็ด ให้ความพร้อมในการใช้งานสูงสุด และลดปัญหาการเสื่อมสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 2 จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าและเข้าดำเนินการระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2564 (จะปฏิบัติงานเฉพาะวันเสาร์ และ วันอาทิตย์) จึงเรียนแจ้งให้คณาจารย์ บุคลากร ได้ทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี่  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ โทร. 0 5392 1444 ต่อ 1352)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา