โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลจอมทอง จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลจอมทอง จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 278 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลจอมทอง จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา