โลโก้เว็บไซต์ เชียงใหม่ยกระดับคุมเข้มโควิด ห้ามทุกโรงเรียนจัด On Site | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่ยกระดับคุมเข้มโควิด ห้ามทุกโรงเรียนจัด On Site

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชียงใหม่ยกระดับคุมเข้มโควิด ห้ามทุกโรงเรียนจัด On Site เริ่ม 13 ก.ค. โรงเรียนกินนอนห้ามนักเรียนกลับบ้าน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา WFH

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 72/2564 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้ยกเลิก คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 71/2564 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ

สั่งให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท งดใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ หรือ เรียนแบบ On site โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน สำหรับการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน

สำหรับสถานศึกษาที่จัดให้มีที่พักสำหรับนักเรียนเป็นปกติธุระ หรือโรงเรียนกินนอน ห้ามใช้อาคารจัดการเรียนการสอนแบบปกติเช่นกัน รวมถึงไม่อนุญาตให้นักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กหอพักนอน เดินทางกลับภูมิลำเนา

และให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ work from home ให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ เพื่อลดการเดินทางของบุคลากรในสังกัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา