โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลุยฉีด AstraZeneca บุคลากรด่านหน้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลุยฉีด AstraZeneca บุคลากรด่านหน้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 380 คนเข้ารับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โควิด-19 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับวัคซีน Lot นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย ตามนโยบายกระทรวง อว. โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา