โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านปง อ.หางดง และ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านปง อ.หางดง และ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ดังนี้

 

1. พื้นที่จ้างงาน ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

 

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท บัณฑิต จำนวน 1 อัตรา

 

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 20-22 กรกฏาคม 2564 

สัมภาษณ์ (ออนไลน์) : วันที่ 23 กรกฏาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 23 กรกฏาคม 2564

เริ่มงานวันที่ : 2 สิงหาคม 2564

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อและส่งเอกสารการสมัครได้ที่ : 

>> นางสาวชลธิชา ทาคำฟู เบอร์โทร 0943416681 หรือ E-mail : banpong.rmutl@gmail.com

 

2. พื้นที่จ้างงาน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  

 

  • ประเภท บัญฑิต จำนวน 1 อัตรา
     

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่  21-26 กรกฎาคม 2564

สัมภาษณ์ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ประกาศผลการคัดเลือก : 30 กรกฎาคม 2564

เริ่มงานวันที่ :  2 สิงหาคม 2564

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ยื่นใบสมัครและประกาศผล
>>811-7831973<<หรือ Email:  srithorn@gmail.com

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ได้ที่ 

  1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  บัณฑิต [ docx ]

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา