โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แฝก อ.สันทราย และ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แฝก อ.สันทราย และ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 932 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แวน อ.พร้าว และ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

 

1. พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 • ตำแหน่ง พัฒนาสัมมาชีพ ประเภท บัณฑิต จำนวน 1 ตำแหน่ง
  ได้แก่ นางสาวนิธานันท์ แก้วแสง
   
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประเภท บัณฑิต จำนวน 1 ตำแหน่ง
  ได้แก่ น.ส.สายสมร ตุลย์เทวิรัตนากุล
   

2. พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประเภท บัณฑิต  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  ได้แก่ นางสาวปิยะธิดา ศรีวิชัย
   


ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัว ที่ ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์  เบอร์โทร 089 555 2266  
และ เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตามที่ได้ประกาศไว้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา