โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่ฮ้อยเงิน และต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่ฮ้อยเงิน และต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 345 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ตามที่ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และ พื้นที่จ้างงาน ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

 

1. พื้นที่จ้างงาน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวังCOVID ประเภท ประชาชน จำนวน 1 อัตรา ได้แก้่
  นายณัฐกร อนุรัตน์
   
 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ประเภท ประชาชน จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
  นางสาวณิชา สุภาษี


ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวที่ นางสาวฉัตรวณัฐ มโนพฤษ์ เบอร์โทร  088-9128745 และเริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตามที่ได้ประกาศไว้

 

2. พื้นที่จ้างงาน ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวังCOVID ประเภท บัณฑิต จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
  นายธนบูรณ์  บุญตันดี

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวที่ นายดอน  วิละคำ เบอร์โทร 080-675 7454 และเริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตามที่ได้ประกาศไว้

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา