โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรม การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin ระดับ Instructor users ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรม การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin ระดับ Instructor users ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กันยายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 783 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin ระดับ Instructor users ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

กำหนดการฝึกอบรม
หัวข้อการอบรม : การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin ระดับ Instructor users
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15:00 – 17:00 น.
ช่องทางการร่วมอบรม :
https://bit.ly/3sPy9FP

*** ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร (สามารถดาวน์โหลดได้หลังจากการอบรม 1-2 วัน)

รายละเอียด : ฐานข้อมูล Turnitin : เป็นฐานข้อมูลตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ซึ่งตรวจชิ้นงานวิจัยได้ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอื่นๆ รวมแล้ว ๒๐ ภาษา และสามารถสร้างห้องเรียน (Class) และส่งงานแบบ Online

วิทยากรโดย : คุณจิรวัฒน์ พรหมพร
หัวหน้าแผนกฝ่ายสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวสุพิศ  ทองซัง งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา โทร 0 5392 1444 ต่อ 1332
E-mail : supis@rmutl.ac.th 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา