โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการให้บริการห้องสมุดดิจิตอล Smart library เฟส ๒ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการให้บริการห้องสมุดดิจิตอล Smart library เฟส ๒ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กันยายน 2564 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 412 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา