โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ซื้อสิทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง (Speexx) จำนวน 6,449 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ซื้อสิทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง (Speexx) จำนวน 6,449 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ซื้อสิทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง (Speexx) จำนวน 6,449 ชุด

 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/09/20210909151452_73761.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา