โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ตุลาคม 2564 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/10/20211012164456_98898.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา