โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา มอบหนังสือสื่อองค์ความรู้สนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ แก่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา มอบหนังสือสื่อองค์ความรู้สนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ แก่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรฯ มอบหนังสือสื่อองค์ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งจัดทำป้ายอะคริลิคสแกน QR code ให้ผู้ใช้สามารถแสกนเปิดอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) บนอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน ทั้งยังสามารถอัพเดตสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยฯ รูปแบบออนไลน์รายการใหม่ได้ทันทีที่มีการเผยแพร่ในระบบ แก่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 จัดให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้ในพื้นที่บริการห้องสมุดของสำนักงานฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ ที่เข้ามาขอรับคำปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน, การประกอบอาชีพ ฯลฯ

 

ข่าว รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
ภาพ อารีรัตน์ พิมพ์นวน
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา