โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน 8,781  ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 8,781 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา