โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมลูกแม่วัง รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมลูกแม่วัง รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤศจิกายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          15 พฤศจิกายน 2564 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมลูกแม่วัง รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณริมสระน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          นายอภิสิทธิ์  ใจคำ ผู้รับผิดชอบโครงการลูกแม่วัง รักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางสโมสรนักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งต่อสังคม จึงกำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2564 ใน 2 รูปแบบคือ รูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  โดยรูปแบบออนไซต์  (On -Site) จัด ณ บริเวณริมสระน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร และในรูปแบบออนไลน์  (Online) แก่นักศึกษา โดยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยการถ่ายรูปขณะปลูกต้นไม้และส่งเข้าประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ไม้ หลุด โลก เพื่อชิงเงินรางวัลจากสโมสรนักศึกษา ซึ่งสามารถดูรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่างๆได้ในเฟสบุ๊ก แฟนเพจ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านานา ลำปาง

          กิจกรรมลูกแม่วัง รักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ขอบคุณภาพ : สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา