โลโก้เว็บไซต์ 5 หนุ่ม สถาปัตย์ฯ ตีนดอย  คว้ารางวัลที่ 3  การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ นานาชาติ ระดับนักศึกษา ปี 2021 ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5 หนุ่ม สถาปัตย์ฯ ตีนดอย คว้ารางวัลที่ 3 การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ นานาชาติ ระดับนักศึกษา ปี 2021 ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 ธันวาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย นายณัชพล มิ่งขวัญ นายวัชรพฤต ฤทธิ์รวมทรัพย์ นายปภังกร มรม่วง นายธนพงศ์ ลิ่วยอดสิงขร นายธีธัช ธัญญานิธิวัฒน์  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 Competition Champion Third Prize การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่  ผลงานการออกแบบ YETTEH BAMBOO FISH TRAP ในการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา 2021 Guangdong-Hong Kong-Macau Great Bay Area -Association of Southeast Asian Nations International Colleges Design & Construction Competition ใน Theme “Originated from Traditional Techniques and Arts” ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

          นายปภังกร มรม่วง หรือน้องเพลงหนึ่งในสมาชิกของทีมเล่าถึงที่มาของการออกแบบให้ฟังว่า“โจทย์ของการแข่งขันคือการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มาจากไม้ไผ่และต้องบอกเล่าเรื่องราว วัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อสื่อสารออกมาในแง่มุมที่แตกต่าง การออกแบบครั้งนี้พวกเราจึงได้แนวคิดมาจาก อุปกรณ์จับปลาที่เรียกว่า ไซ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อยู่คู่วิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน แต่เดิมนั้นบรรพบุรุษของเราก็ใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุหลักในการสาน มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ พบได้ในทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งอาจจะมีชื่อเรียกหรือรูปแบบแตกต่างกันไป แต่ลักษณะของการใช้งานและวัสดุที่ใช้มาจากไม้ไผ่เหมือนกัน ทีมของเราจึงได้ร่างรูปแบบของสถาปัตยนี้ขึ้นมาโดยผสมผสานทักษะและเทคนิคจากพื้นบ้าน พัฒนาให้เกิดเป็นศิลปะร่วมสมัยโดยผสมผสานวัฒนธรรมที่ดีของประเทศนำเสนอออกมาเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์และความงดงามไม่เหมือนใคร เป็นหนึ่งในการสื่อสารทางวัฒนธรรมของเราที่จะเผยแพร่ออกสู่นานาชาติ”

          การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ จัดขึ้นโดย School of Architecture of South China University of Technology และ Guangzhou Nansha Bird Park ร่วมจัดกับหลากหลายหน่วยงานในประเทศจีนและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ได้มีประสบการณ์การออกแบบ และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 17 ทีม จากประเทศจีน เมืองกวางโจว เมืองปักกิ่ง ฮ่องกง มาเก๊า ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผลงานของทั้ง 17 ทีมได้ถูกสร้างจริงและจัดแสดงอยู่ ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา