โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 307 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมกับ ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว. (ป.) กก.ตชด.33 นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ ในกิจกรรมจิตอาสา (การสร้างความตระหนักในการร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ) การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เข้ามามีส่วนร่วมในการ สร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยมให้มีความจงรักภักดี เคารพ เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเห็นถึงคุณูปการที่มีต่อพสกนิกรในพื้นที่ และน้อมนำพระบรมราโชบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงาน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รวมจำนวน 150 คน โดยมี นายพิษณุ พรมพราย และ นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม ณ ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการเป็นไปตามระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุข

 

ข่าว/ภาพ เชียงใหม่นิวส์
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ปกครองเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีส่วนร่วมในการ สร้างจิตสำนึก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา