โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 ธ.ค. 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 ธ.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 ธันวาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2943 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 24 ธ.ค. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยสโมสรนักศึกษาและงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564

          มีผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ, ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ, ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรศาสตร์, นางนราพร จันทรพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และนางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษา

          โดยการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด วันที่ 24 ธ.ค. 64 จากชมรมถ่ายภาพราชมงคลน่าน
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.237221095215434&type=3

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน วันที่ 20 ธ.ค. 64
https://www.facebook.com/PR.RMUTL.NAN/posts/6968829913190652
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.4153287481439530&type=3

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน วันที่ 21 ธ.ค. 64 จากชมรมถ่ายภาพราชมงคลน่าน
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.336294581356728&type=3&av=432625490144493&eav=Afb89bOfeEjfXD7h5WA2Aq3A5HUxgxg5TWeDa6_nrEV5trECGF6Z1xNoc9SqSxLFrFU

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์
ขอบคุณภาพ : ชมรมถ่ายภาพราชมงคลน่าน 
เพิ่มเติม : พิธีเปิดการแข่งขันกีกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 ธ.ค. 2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา