โลโก้เว็บไซต์ บรรยากาศถ่ายรูปหมู่ของบัณฑิตประจำปีการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บรรยากาศถ่ายรูปหมู่ของบัณฑิตประจำปีการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 สิงหาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 744 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีถ่ายรูปหมู่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจาก 3 คณะได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนบัณฑิตทั้งสิ้น 2,122 คน ที่ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา บรรยายกาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติจากคณาจารย์ ผู้ปกครอง ญาติ พี่น้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา