โลโก้เว็บไซต์ ประกาศขายทอดตลาดหนังสือชำรุดเสื่อมสภาพของงานหอสมุด จำนวน 10,214 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศขายทอดตลาดหนังสือชำรุดเสื่อมสภาพของงานหอสมุด จำนวน 10,214 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศขายทอดตลาดหนังสือชำรุดเสื่อมสภาพของงานหอสมุด จำนวน 10,214 รายการ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/01/20220105164704_98276.pdf






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา