โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ  : ชุดโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : ชุดโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มกราคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1758 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชุดโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย)

- ชุดโปรแกรม Microsoft Office 
- ชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud
- ชุดโปรแกรม Matlab 
- อื่นๆ

ช่องทางการเข้าใช้งาน...https://download.rmutl.ac.th/

ACCOUNT ในการใช้งาน...
+++ Username : RMUTL ACCOUNT 
+++ Password : RMUTL ACCOUNT 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา