โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับสวพส.ลุ่มน้ำน่าน และสถาบันฝีมือแรงงงาน เตรียมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อปลูกพืชคุณภาพ แบบโครงการหลวง (Smart Greenhouse in Royal Project) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับสวพส.ลุ่มน้ำน่าน และสถาบันฝีมือแรงงงาน เตรียมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อปลูกพืชคุณภาพ แบบโครงการหลวง (Smart Greenhouse in Royal Project)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 372 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมด้วย รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน หัวหน้าสาขาและหัวหน้าหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน ร่วมประชุมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน (สวพส.ลุ่มน้ำน่าน) นำโดย นายวิชญพงศ์ พงษ์เขียว ผู้จัดการสวพส.ลุ่มน้ำน่าน และคณะ ณ ห้องประชุม สำนักงานสวพส.ลุ่มน้ำน่าน เพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ "หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อปลูกพืชคุณภาพ แบบโครงการหลวง (Smart Greenhouse in Royal Project)" สถาบันฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา