โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 789 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์  โดยนายณฐพล  บุญน้อม นายกสโมสรนักศึกษา นำนักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครู ที่โรงอาหาร มทร.ล้านนา

ในการนี้ รศ.ดร.นำยุทธ  ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาความว่า “พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่ดีงาม สืบทอดมาอย่างยาวนาน แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครูอาจารย์ ตราบใดที่ยังมีผู้เรียน ผู้ศึกษา และตราบใดที่ยังมีผู้สอน ผู้ให้ความรู้ ผู้ให้การฝึกฝน พิธีไหว้ครูจึงเป็นการส่งเสริมความกตัญญูรู้คุณเป็นระบบที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องช่วยกันจรรโลงไว้ ไม่ใช่เพียงแต่ทำกิจกรรมเท่านั้นเอง ในฐานะที่เป็นครูและได้รับฟังเพลงพระคุณที่สาม หากพิจารณาและทำความเข้าใจในเนื้อหาบทเพลง จะบ่งบอกให้ตระหนักว่าผู้เรียนควรมีความเคารพครู กตัญญูรู้คุณต่อครูผู้สั่งสอน คงจะไม่ใช่เพียงแต่เพลงที่ร้องให้ฟังเท่านั้นแต่จะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากใจของตนเอง จะเปรียบเปรยได้ว่า ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ  การทำงาน การปกครอง การอยู่ร่วมกันในสังคมตลอดจนถึงสังคมในระดับครอบครัวที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากบางสิ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรหากใช้ไม่ถูกทิศทางจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่ง จึงอยากจะฝากเรื่องนี้ให้นักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขอให้เป็นตัวแทนในทางที่ดี มีความคิดความอ่านที่แตกฉาน ประสบแต่สิ่งที่ดีบรรลุความสำเร็จของชีวิต เป็นตัวแทนที่ดีของมหาวิทยาลัย ให้ครูบาอาจารย์ได้ภาคภูมิใจ”

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา