โลโก้เว็บไซต์ บจก.เอ็ม จี มอเตอร์ เชียงใหม่ มอบกรวยจราจร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บจก.เอ็ม จี มอเตอร์ เชียงใหม่ มอบกรวยจราจร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ตัวแทนบริษัท เอ็ม จี มอเอตร์ เชียงใหม่ จำกัด มอบกรวยจราจรให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อใช้ในงานจราจารของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์ชาคริต  ชูวุฒยากร ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา