โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีพบผู้นำนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีพบผู้นำนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559  เวลา 9.00 น. หลังพิธีไหว้ครูรวม  ท่านอธิการบดี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ 

พบผู้นำนักศึกษา จากพื้นที่ คณะ และส่วนกลาง เพื่อพูดคุยและมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุม 1   อาคารสำนักงานอธิการบดี 

โดยมี ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าร่วมรับฟังออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา