โลโก้เว็บไซต์ The Office of Academic Resource and Information Technology set up a meeting to promote ERP system. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

The Office of Academic Resource and Information Technology set up a meeting to promote ERP system.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 407 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Office of Academic Resource and Information Technology set up the meeting to promote the operations system for management the budgeting‚ materials and accounting or Enterprise Resource Planning system (ERP). Asst. Prof. Udom Sutakam Vice President for Strategic and Development Plan of RMUTL opened the meeting included Mr.Prusapong Petcharabul the assistant to  the President‚ Mr. Anan Tubkerd Director of Office of Academic Resource and Information Technology. During 13th-16th January 2016‚ at Learning Innovation Center‚ 6th floor 56th Chalermphrakiat  Building‚ RMUTL. The purpose of meeting is discuss‚ share experience and exchange ideas about the system used. The details of the two-day consists of work plan and budgeting‚ financing systems‚ accounting systems‚ procurement process and durable goods system. Include connecting the system's budgeting‚ financing‚ accounting and materials of the Registration Bureau and Human Resources Management System. Reference : http://arit.rmutl.ac.th


คลังรูปภาพ :


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา