โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง หลายอัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง หลายอัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 612 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา