โลโก้เว็บไซต์ เด็กวิศวะ ราชมงคลล้านนา โชว์ฟอร์มสุดยอด ทำคะแนนทิ้งห่างคู่แข่ง คว้าชัยการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (CARC 2020) ครองถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เด็กวิศวะ ราชมงคลล้านนา โชว์ฟอร์มสุดยอด ทำคะแนนทิ้งห่างคู่แข่ง คว้าชัยการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (CARC 2020) ครองถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาท

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มีนาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 947 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            นายกัญจน์  นาคเอี่ยม  นายนฤมิต ศรีเยาว์เรือน  นายเสกข์ ขอดแก้ว นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประจำปี พศ.2563 Creating and Controlling Automatic Robot Competition 2020 (CARC 2020) ในหัวข้อ “หุ่นยนต์ AGV เพื่อการเกษตรอัตโนมัติ” ครองถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท  โดยมีรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  การแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประจำปี พศ.2563 (CARC2020) ในหัวข้อ “หุ่นยนต์ AGV เพื่อการเกษตรอัตโนมัติ” ในระดับอุดมศึกษา ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถและได้พัฒนาทักษะการลงมือทำ การคิดขั้นสูง การแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์การบูรณาการศาสตร์ทางด้านต่างๆ เข้าด้วยกันทั้งในการเรียนการสอนภายในและนอกห้องเรียน และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

         อาจารย์จักรรินทร์ ถิ่นนคร อาจารย์ผู้ฝึกสอน เปิดเผยว่า “ การแข่งขันครั้งนี้ทีมของเราได้เก็บตัวฝึกซ้อมและพยายามทดลองแก้ไขโจทย์ต่างๆ  ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป  นักศึกษาของเรามีประสบการณ์ในเวทีการแข่งขันมาก็นำเอาประสบการณ์ต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนกันและช่วยกันแก้ไขปัญหา ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าทีมของเราทำได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทุกคนช่วยกัน ในรอบแรกเราได้คะแนน 800 คะแนน ทิ้งห่างคู่ต่อสู้พอสมควร ซึ่งในรอบที่สองเราก็พยายามทำตามที่แผนที่วางเอาไว้และก็เป็นไปตามที่เราตั้งใจ  และสามารถคว้าชัยชนะมาได้

           สำหรับทีมของเราก็จะยังคงฝึกซ้อมต่อไปและพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ต้องขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปร่วมแข่งขันจนสามารถคว้าถ้วยพระราชทานมาครองได้สำเร็จ สนามการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีของนักศึกษาทุกคนเพื่อจะได้นำไปพัฒนาในการแข่งขันครั้งต่อไป”

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา