โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมทำบุญวันครบรอบ 16 ปี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ปี พ.ศ. 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมทำบุญวันครบรอบ 16 ปี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมทำบุญวันครบรอบ 16 ปี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิเจ้าที่ และที่ยึดเหนียวประจำมหาวิทยาลัยฯ จากนั้นร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสที่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 16 ปีแห่งการจัดตั้งสถาบัน เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนรวมถึงหน่วยงานอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ณ อาคารศูนย์วิจัย พัฒนา ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 

 

(ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/CDQkGuWJq5vAiaiaA )

 

ภาพหลักประชาสัมพันธ์กิจกรรม สุธาสินี ผู้อยู่สุข
ภาพถ่าย จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, เจษฎา สุภาพรเหมินทร์, รัตนาภรณ์ สารภี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา